China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2010 Vol.1 Issue.
6,Published 15 March 2010

专论与综述
1 Effect of Plant Growth Substances on Sex Differentiation of Cucumber
ZHONG Hai-xiu;QIN Zhi-wei*
2010 Vol. 1 (6): 1-7 [Abstract] ( 1440 ) [HTML 0KB] [ PDF 236KB] ( 1402 )
8 Research Progress in Onion(Allium cepa L.)Haploid Culture
LIU Bing-jiang;MIAO Jun;WANG Wei;ZHANG Zhong-ning;YANG Yan-yan;ZHANG Yi-hui;WU Xiong*
2010 Vol. 1 (6): 8-13 [Abstract] ( 1628 ) [HTML 0KB] [ PDF 301KB] ( 1177 )
试验研究
14 Segregate Cloning and Sequence Analysis of lea3 Gene Complete cDNA in Zizania caduciflora
YU Li-xia;TANG Xiao-qian;WU Xiao-lu;YAN Bo*
2010 Vol. 1 (6): 14-18 [Abstract] ( 2036 ) [HTML 0KB] [ PDF 378KB] ( 1269 )
19 Genetic Diversity Analysis of Fusarium oxysporum Isolated from Watermelon,Melon and Cucumber with UP-PCR
ZHANG Shuo;GAO Zeng-gui*;ZHUANG Jing-hua;ZHAO Bai-xia;ZHANG Xiao-fei;NA Ming-hui
2010 Vol. 1 (6): 19-23 [Abstract] ( 1724 ) [HTML 0KB] [ PDF 356KB] ( 1272 )
24 Correlation and Principal Component Analyses on Yield Traits of Varieties with Different Ripe Period in Phaseolus vulgaris L.var.chinensis Hort.
HU Guo-fu;LI Feng-lan;LI Cheng-yan;LI He-chun;YIN Zhi;GU Yue-jiao;ZHAN Yun*
2010 Vol. 1 (6): 24-27 [Abstract] ( 1510 ) [HTML 0KB] [ PDF 195KB] ( 1207 )
28 Identification of Physiological Races of Powdery Mildew on Melon in Gansu Province
LIU Dong-shun;CHENG Hong*;KONG Wei-ping;SU Yong-quan;XU Yong;HE Qi-wei
2010 Vol. 1 (6): 28-32 [Abstract] ( 1618 ) [HTML 0KB] [ PDF 220KB] ( 945 )
33 Evaluation of Tomato Resistance to Meloidogyne incognita
BAI Chun-ming;DUAN Yu-xi*;CHEN Li-jie;LIU Yi-fei;ZHU Xiao-feng
2010 Vol. 1 (6): 33-37 [Abstract] ( 1426 ) [HTML 0KB] [ PDF 339KB] ( 1359 )
38 Study of Premature Bolting of Carrot in Spring Cultivation
BAO Sheng-you;OU Cheng-gang;ZHUANG Fei-yun*;CHEN Jin-feng;ZHAO Zhi-wei
2010 Vol. 1 (6): 38-42 [Abstract] ( 1770 ) [HTML 0KB] [ PDF 329KB] ( 1132 )
43 Studies on Leaf Area Indexes of Cabbage and Cauliflower Seedling
TAN Da-hai;LI Fu-heng*
2010 Vol. 1 (6): 43-46 [Abstract] ( 1639 ) [HTML 0KB] [ PDF 113KB] ( 910 )
47 Effects of pH Value of Culture Medium on Chinese Kale(Brassica alboglabra L.H.Bailey)in Vitro Regeneration
QIN Yao-guo;YANG Cui-qin;CHENG Ming-jun;CAO Bi-hao;CHEN Guo-ju;LEI Jian-jun*
2010 Vol. 1 (6): 47-49 [Abstract] ( 1377 ) [HTML 0KB] [ PDF 152KB] ( 938 )
50 Preliminary Studies of Silicon Surfactant Ag-64 on the Chemical Control Effects of Spodoptera exigua in Green Chinese Onion
ZHU Guo-ren;WANG Shao-li;ZHANG You-jun
2010 Vol. 1 (6): 50-52 [Abstract] ( 1500 ) [HTML 0KB] [ PDF 209KB] ( 1580 )
53 Effects of Rhizosphere Inoculation with Bacillus licheniformis and Bacillus polymyxa on Pepper and Cucumber Seedling Development
CHANG Dong-mei;ZHANG Zhi-gang;SHANG Qing-mao*
2010 Vol. 1 (6): 53-57 [Abstract] ( 1354 ) [HTML 0KB] [ PDF 585KB] ( 1119 )
58 Studies on Effects of Three Arbuscular Mycorrhizal Fungi Inoculation on Pepper Root System
JIANG Pan-pan;SONG Shu-yao*;ZHAO Chun-bo;ZHANG Chuan-wei
2010 Vol. 1 (6): 58-62 [Abstract] ( 1406 ) [HTML 0KB] [ PDF 247KB] ( 1108 )
63 Field Insecticides Trial against Cowpea Aphid(Aphis craccivora)and Liriomyza sativae
LIU Kui;XU Jiang;LIN Shang-tong;GUAN Yi-pu;LU Hui;ZHONG Yi-hai
2010 Vol. 1 (6): 63-66 [Abstract] ( 2200 ) [HTML 0KB] [ PDF 245KB] ( 1023 )
67 Effects of Foliar Zinc Application on Amaranth(Amaranthus mangostanus L.)Growth
WANG Ting-qin;LIU Jian-lan;LI Zhong-ming*
2010 Vol. 1 (6): 67-69 [Abstract] ( 1502 ) [HTML 0KB] [ PDF 101KB] ( 1037 )
70 Preliminary Studies on Effects of Solar-shading Screen Cover on Quality of Wettish-cultivated Water Dropwort〔Oenanthe stolonifera(Roxb)Wall.〕
WANG Yan;JIANG Jie-zeng*;LIU Hao;
2010 Vol. 1 (6): 70-73 [Abstract] ( 1207 ) [HTML 0KB] [ PDF 191KB] ( 938 )
74 Correlation Analysis on Quantitative Traits of Tomato Germplasm Resources
SUN Ya-dong;LIANG Yan*;WU Jiang-min;LUO Lei;WANG Xiao-jing
2010 Vol. 1 (6): 74-76 [Abstract] ( 1335 ) [HTML 0KB] [ PDF 157KB] ( 1058 )
77 Studies on Selection of Restoring Line of Pepper Cytoplasmic Male Sterile Line 8A
WANG Lan-lan;WEI Bing-qiang;CHEN Ling-zhi
2010 Vol. 1 (6): 77-79 [Abstract] ( 1132 ) [HTML 0KB] [ PDF 155KB] ( 836 )
品种选育
80 A New Cabbage F1 Hybrid —‘Chenggan No.1’
TANG Zu-jun;KUANG Cheng-bing;SU Lin
2010 Vol. 1 (6): 80-81 [Abstract] ( 1266 ) [HTML 0KB] [ PDF 125KB] ( 793 )
82 A New Color Chinese Cabbage Variety —‘Hongshengbai No.2’
JING Shi-xin;WANG Dian-chun;WANG Hong-shan*;LIU Jun-ying;MA Xiang-zhen
2010 Vol. 1 (6): 82-84 [Abstract] ( 1222 ) [HTML 0KB] [ PDF 156KB] ( 929 )
85 A New F1 Hybrid of Pumpkin —‘Ganhongli’
HOU Dong;YUE Hong-zhong;QU Ya-ying;ZHANG Dong-qin;GUO Lan-xiang
2010 Vol. 1 (6): 85-87 [Abstract] ( 1462 ) [HTML 0KB] [ PDF 99KB] ( 913 )
88 A New Gourd F1 Hybrid for Protected Cultivation —‘Zhepu No.6’
WANG Bao-gen;LI Guo-jing*;WU Xiao-hua;LU Zhong-fu;LIU Yong-hua;XU Pei
2010 Vol. 1 (6): 88-90 [Abstract] ( 1192 ) [HTML 0KB] [ PDF 154KB] ( 969 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn