China Vegetables
  
China Vegetables  2022, Vol. 1 Issue (7): 104-107    DOI:
Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search |
A New Ginger Variety —‘Xiaolinhuangjiang No.1’
MA Houjun1,XU Jianrong3,JIA Fenhua4,YE Zihong1,WANG Zhong4,HUANG Xizhi4,YU Juhua3,ZHANG Yafen1*,LIN Shuijuan2*
1Zhejiang Provincial Key Laboratory of Biometrology and Inspection & Quarantine,College of Life Sciences,China Jiliang University,Hangzhou 310018,Zhejiang,China;2Jingning County Crop Technology Extension Center,Lishui 323500,Zhejiang,China;3Hangzhou Jiatian Agricultural Development Co.,Ltd.,Hangzhou 311100,Zhejiang,China;4Agricultural Technology Extension Center of Linping District,Hangzhou City,Hangzhou 311100,Zhejiang,China

中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn