China Vegetables
  
China Vegetables
Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search |
A New Fresh Vegetable Potato Variety —‘ Tianshu No.15’
LYU Tai,WANG Peng*,GUO Tian-shun,LI Fang-di,JIE Wei-qing,LUO Zhao-xia,DOU Jun-huan,QI Xiao-dong
Institute of Agricultural Science,Tianshui 741000,Gansu,China

中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn