China Vegetables
  
China Vegetables
Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search |
Identification and Screening of Radish Clubroot Resistance in Changyang Mountainous Area of Hubei Province
GAN Cai-xia,CUI Lei,YUAN Wei-ling,DENG Xiao-hui*,YU Xiao-qing,JIAO Zhen-biao,JIAO Zhong-jiu,ZHU Feng-juan,QIU Zheng-ming
Cash Crops Institute,Hubei Academy of Agricultural Sciences,Wuhan 430070,Hubei,China

中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn