China Vegetables
  
  2011, Vol. 1 Issue (4): 83-85    DOI:
Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search |
A New Hot Pepper F1 Hybrid Specially for Drying Use —‘Hangjiao No.10’
HUO Jian-tai1,2, LUO Ai-yu1*, GAO Yan-hui1, WEI Jin-bin1, LI Xiang-rong1, HU Xiao-ming1, ZHANG Jian-dong1, PU Yong-hong1
1The Space Breeding Engineering Research Center of Gansu Province, Tianshui 741030, Gansu, China; 2Tianshui Institute of Agriculture, Tianshui 741000, Gansu, China

中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn