China Vegetables
  
China Vegetables  2024, Vol. 1 Issue (1): 121-123    DOI: 10.19928/j.cnki.1000-6346.2024.0001
Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search |
A New Watermelon F1 Hybrid —‘Nongkeda No.14’
MA Jianxiang,ZHANG Yong,LI Hao,WEI Chunhua,YANG Jianqiang,BAI Ruyi,SHEN Jian,WEN Ruiqi,FU Yuhang,WANG Xiang,YANG Tian,ZHANG Xian*
Horticulture College,Northwest A & F University,Yangling 712100,Shaanxi,China

中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn