China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2016 Vol.1 Issue.
1,Published 01 January 2016

1
Hot!
2016 Vol. 1 (1): 1- [Abstract] ( 351 ) [HTML 1KB] [ PDF 1976KB] ( 1935 )
8
Hot!
2016 Vol. 1 (1): 8- [Abstract] ( 474 ) [HTML 1KB] [ PDF 1437KB] ( 1079 )
12
2016 Vol. 1 (1): 12- [Abstract] ( 257 ) [HTML 1KB] [ PDF 1492KB] ( 993 )
17
2016 Vol. 1 (1): 17- [Abstract] ( 483 ) [HTML 1KB] [ PDF 805KB] ( 1209 )
18 Research Progress in Tomato Ascorbic Acid Biosynthesis and Metabolism
ZHANG Feng-xia, TAO Pei-wen, LI Han-xia, YE Zhi-biao, ZHANG Yu-yang*
2016 Vol. 1 (1): 18- [Abstract] ( 478 ) [HTML 1KB] [ PDF 1303KB] ( 1634 )
24 Development and Application of dCAPS and InDel Markers in Pink Tomato Fruitrelated Genes
DONG Shu-fang,WANG Xiao-xuan,GAO Jian-chang,GUO Yan-mei,HUANG Ze-jun,DU Yong-chen* Hot!
2016 Vol. 1 (1): 24- [Abstract] ( 842 ) [HTML 1KB] [ PDF 1386KB] ( 1565 )
30 Studies on Origin and Evolution of Tuber Mustard(Brassica juncea var. tumida Tsen et Lee)based on Chs Gene Sequences
CHEN Fa-bo,YAO Qi-lun*,Dong Er-fei,FANG Ping
2016 Vol. 1 (1): 30- [Abstract] ( 401 ) [HTML 1KB] [ PDF 2036KB] ( 1041 )
37 Evaluation of Melon Germplasm Resistant to Fusarium Wilt and Powdery Mildew in Seedling Stage
NAN Yu-hang,ZHU Zi-cheng,WANG Xue-zheng,LI Liang-rui,LUAN Fei-shi*
2016 Vol. 1 (1): 37- [Abstract] ( 333 ) [HTML 1KB] [ PDF 1241KB] ( 906 )
45 Effect of Polyolefin Film on Thermal and Light Condition and Yield of Cucumber in Solar Greenhouse
LI Yan-su1,WANG Hui-jun2,YAN Yan1,HE Chao-xing1,YU Xian-chang1*,MI Qing-hua3*
2016 Vol. 1 (1): 45- [Abstract] ( 386 ) [HTML 1KB] [ PDF 1457KB] ( 1022 )
49 Cytomorphological Observation on Three Kinds of Sexual Type Sex Differentiation in Watermelon
SHAN Wen-ying,JI Gao-jie,ZHANG Jie,GONG Guo-yi,ZHAO Hong,XU Yong,ZHANG Hai-ying*
2016 Vol. 1 (1): 49- [Abstract] ( 318 ) [HTML 1KB] [ PDF 3091KB] ( 1372 )
54 Heavy Metal Enrichment and Population Health Risk Assessment of  Vegetables in Baotou Industrial District
LI Li-man1,LIU Ju-mei1,SHEN Wei-shou2,JIANG Hai-ming1,BIAN Xiao-yan1,LIANG Dong1,SI Wan-tong1, 2* Hot!
2016 Vol. 1 (1): 54- [Abstract] ( 355 ) [HTML 1KB] [ PDF 1485KB] ( 872 )
60 Primary Studies on Inhibitory Effect of Water Extracts from Allium tuberosum on Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans in Cabbage
ZENG Feng,HUANG Yong-hong,LING Jian,MAO Zhen-chuan,XIE Bing-yan,YANG Yu-hong*
2016 Vol. 1 (1): 60- [Abstract] ( 418 ) [HTML 1KB] [ PDF 2190KB] ( 790 )
64 Identification of Eggplant Resistant to Phomopsis Rot in Hubei Province
YANG Shao-li,WU Ren-feng*,MA Xiao-long,YANG De-zhi
2016 Vol. 1 (1): 64- [Abstract] ( 263 ) [HTML 1KB] [ PDF 1137KB] ( 911 )
67 Evaluation and Analysis of Vegetable Mechanization Level
XIAO Ti-qiong1,2, CHEN Yong-sheng2, HE Chun-xia1*, CUI Si-yuan2
2016 Vol. 1 (1): 67- [Abstract] ( 296 ) [HTML 1KB] [ PDF 1807KB] ( 813 )
71 A New Tomato F1 Hybrid with Resistance to TYLCV—‘ Jinongjiafen’
REN Guo-san1,WANG Wen-jun2,CHENG Jia-xiang1,HUANG Chuan-hua1,WANG Xin-feng1,MA Jin-gang3,YAO Fu-you4
2016 Vol. 1 (1): 71- [Abstract] ( 352 ) [HTML 1KB] [ PDF 1211KB] ( 688 )
73 A New Bitter Gourd F1 Hybrid—‘Xincui’
XIAO Chang-hua,KUANG Bi-feng,YU Xi-mao,DENG Xian-chao,TANG E,TAN Mei-li,LIU Xiaoan,OUYANG Feng
2016 Vol. 1 (1): 73- [Abstract] ( 268 ) [HTML 1KB] [ PDF 1194KB] ( 709 )
76 A New Yam Variety —‘Qinfenghuaishan’
CHEN Yang,MA Li-na, ZHOU Xian-zhi,LIN Yong-sheng
2016 Vol. 1 (1): 76- [Abstract] ( 368 ) [HTML 1KB] [ PDF 1188KB] ( 1199 )
78 A New Vegetable Soybean Variety —‘ Huaixiandou No.5’
YANG Jia-yin, XU Hai-feng, CHENG Bao-shan, LUO Bo-xiang
2016 Vol. 1 (1): 78- [Abstract] ( 326 ) [HTML 1KB] [ PDF 1241KB] ( 675 )
81
2016 Vol. 1 (1): 81- [Abstract] ( 223 ) [HTML 1KB] [ PDF 1074KB] ( 600 )
83
2016 Vol. 1 (1): 83- [Abstract] ( 254 ) [HTML 1KB] [ PDF 1039KB] ( 797 )
85
2016 Vol. 1 (1): 85- [Abstract] ( 309 ) [HTML 1KB] [ PDF 1059KB] ( 1333 )
88
2016 Vol. 1 (1): 88- [Abstract] ( 271 ) [HTML 1KB] [ PDF 1724KB] ( 663 )
91
2016 Vol. 1 (1): 91- [Abstract] ( 330 ) [HTML 1KB] [ PDF 1195KB] ( 818 )
94
2016 Vol. 1 (1): 94- [Abstract] ( 245 ) [HTML 1KB] [ PDF 1211KB] ( 914 )
96
2016 Vol. 1 (1): 96- [Abstract] ( 270 ) [HTML 1KB] [ PDF 1154KB] ( 755 )
98
2016 Vol. 1 (1): 98- [Abstract] ( 274 ) [HTML 1KB] [ PDF 1171KB] ( 736 )
101
2016 Vol. 1 (1): 101- [Abstract] ( 285 ) [HTML 1KB] [ PDF 1065KB] ( 1131 )
103
2016 Vol. 1 (1): 103- [Abstract] ( 338 ) [HTML 1KB] [ PDF 1013KB] ( 731 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn