China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
  Current Issue
 
2015 Vol.1 Issue.1,Published 2015-01-01

1
DUAN Yun-Dan
2015 Vol. 1 (1): 1- [Abstract] ( 343 ) [HTML 1KB] [ PDF 1001KB] ( 651 )
5
WANG Sheng-Wei, SHEN Chen, LI Hui-Shang, XIONG Lu, KONG Fan-Tao
2015 Vol. 1 (1): 5- [Abstract] ( 382 ) [HTML 1KB] [ PDF 1233KB] ( 702 )
9
LI Heng-Song, ZHANG Rui-Ming, LI Zhen-Zhen
2015 Vol. 1 (1): 9- [Abstract] ( 319 ) [HTML 1KB] [ PDF 1095KB] ( 511 )
12
NONG Ye-Bu
2015 Vol. 1 (1): 12- [Abstract] ( 514 ) [HTML 1KB] [ PDF 541KB] ( 854 )
13
LI Jun-Xiang, GU Qin-Sheng
2015 Vol. 1 (1): 13- [Abstract] ( 358 ) [HTML 1KB] [ PDF 1124KB] ( 677 )
19
ZHANG Min, LI Han-Xia, YE Zhi-Biao, ZHANG Yu-Yang
2015 Vol. 1 (1): 19- [Abstract] ( 346 ) [HTML 1KB] [ PDF 1317KB] ( 555 )
24
XUE Yu-Qian, ZHANG Yang-Yong, YANG Li-Mei, FANG Zhi-Yuan, LIU Yu-Mei, LI Zhan-Sheng, 吕Hong-Hao , ZHUANG Mu
2015 Vol. 1 (1): 24- [Abstract] ( 370 ) [HTML 1KB] [ PDF 1084KB] ( 480 )
28
LI Yan-Yan, ZHOU Hong-Zhang, HU Qiu-Wen, YANG Yang, ZHANG Shu-Ning
2015 Vol. 1 (1): 28- [Abstract] ( 324 ) [HTML 1KB] [ PDF 1659KB] ( 365 )
32
WANG Yi-Kui, WANG Hong, WANG Yan-Na, LI Wen-Jia, JIANG Ya-Qin, LI Yan
2015 Vol. 1 (1): 32- [Abstract] ( 342 ) [HTML 1KB] [ PDF 1520KB] ( 399 )
37
SHANG Yu-Jie, ZENG Lu-Sheng, YANG Hua-Qing, WANG Xing-Mei, ZHANG Jin-Yan, LIN Shao-Wen
2015 Vol. 1 (1): 37- [Abstract] ( 340 ) [HTML 1KB] [ PDF 1093KB] ( 456 )
41
TIAN Qiu-Fang, JIANG Jie-Zeng, SHI Ru-Qiong, ZHOU Zeng-Hui, ZHANG Na, HAN Cheng-Hua
2015 Vol. 1 (1): 41- [Abstract] ( 322 ) [HTML 1KB] [ PDF 1066KB] ( 478 )
45
WANG Huan, MU Yue-Ying
2015 Vol. 1 (1): 45- [Abstract] ( 308 ) [HTML 1KB] [ PDF 1118KB] ( 482 )
50
WANG Chao-Lian, DING Hai-Feng
2015 Vol. 1 (1): 50- [Abstract] ( 312 ) [HTML 1KB] [ PDF 1073KB] ( 395 )
52
LI Yan, LI Wen-Jia, WU Yong-Guan, KANG De-Xian, JIANG Ya-Qin, WANG Yi-Kui, HE  Zhi
2015 Vol. 1 (1): 52- [Abstract] ( 312 ) [HTML 1KB] [ PDF 1073KB] ( 370 )
55
HU Li-Min, TAO Xing-Lin, ZHU Hui-Xia, LIU Ming-Xia
2015 Vol. 1 (1): 55- [Abstract] ( 295 ) [HTML 1KB] [ PDF 1083KB] ( 452 )
57
LIU Hai-Ying, SONG Rui-Sheng, LI Qiu-Yan, ZHANG Yun-Feng, FAN Yong-Shan, HU Fen
2015 Vol. 1 (1): 57- [Abstract] ( 319 ) [HTML 1KB] [ PDF 1063KB] ( 674 )
60
ZHANG Yu-Xi
2015 Vol. 1 (1): 60- [Abstract] ( 253 ) [HTML 1KB] [ PDF 1064KB] ( 281 )
62
2015 Vol. 1 (1): 62- [Abstract] ( 307 ) [HTML 1KB] [ PDF 985KB] ( 274 )
64
DU Gong-Fu, QI Zhi-Qiang, NIU Yu,  Han-Xu , YANG  Yan, ZHAO Qian, LI Bao-Ju
2015 Vol. 1 (1): 64- [Abstract] ( 296 ) [HTML 1KB] [ PDF 1158KB] ( 376 )
66
WANG Qing-Chuan- , WANG Yu-Jiang, JIANG Wei-Jie, YU Hong-Jun
2015 Vol. 1 (1): 66- [Abstract] ( 315 ) [HTML 1KB] [ PDF 1363KB] ( 610 )
70
ZHENG Jun-Wei, CHEN Huan-Li, GUO Zhao-Juan, WU Huan-Zhang
2015 Vol. 1 (1): 70- [Abstract] ( 321 ) [HTML 1KB] [ PDF 1099KB] ( 372 )
73
SU Xiong, LI Jian-Ming
2015 Vol. 1 (1): 73- [Abstract] ( 356 ) [HTML 1KB] [ PDF 1127KB] ( 366 )
76
ZHOU Jun,  Yu-Han-Qing ,  Zeng-Xiao-Ping
2015 Vol. 1 (1): 76- [Abstract] ( 332 ) [HTML 1KB] [ PDF 1648KB] ( 381 )
78
HE Quan-Xing, ZHAO Huai-Yong, ZHAO Guo-Rong
2015 Vol. 1 (1): 78- [Abstract] ( 334 ) [HTML 1KB] [ PDF 1131KB] ( 344 )
80
LIU Feng, WANG Feng, WANG Yang, ZHANG Hai, JIANG Ya-Jie, WANG Dian-Fa, LI Chuang
2015 Vol. 1 (1): 80- [Abstract] ( 311 ) [HTML 1KB] [ PDF 1230KB] ( 328 )
82
LI Zhu-Mei
2015 Vol. 1 (1): 82- [Abstract] ( 299 ) [HTML 1KB] [ PDF 1312KB] ( 355 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn