China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
30 Most Down Articles
Published in last 1 year | In last 2 years| In last 3 years| All| Most Downloaded in Recent Month | Most Downloaded in Recent Year|

Most Downloaded in Recent Year
  
1 Studies on Rootstock and Scion Age Suitable for Mechanized Amplexiform of Watermelon 2022 Vol.1(6):72-78
LIANG Huan,LI Aicheng,WANG Dehuan,ZHU Juhong,GE Mihong,ZHOU Mobing,SHIXianfeng [Abstract] (82) [HTML 0 KB][PDF 1587 KB] (1671)
2 Analysis of Current Situation and Competitiveness of Chinese Vegetable Exporting to the United States 2023 Vol.1(2):1-6
ZHAO Jiexin,HUANG Yue,HE Meiying*,YANG Xian [Abstract] (245) [HTML 0 KB][PDF 1188 KB] (885)
3 Research Progress in Genetic Breeding of Cucumber Quality Traits 2023 Vol.0(8):23-37
YANG Hua,YANG Zonghui,LIU Yihan,MENG Zhaojuan,LI Libin,REN Huazhong,LIU Xingwang,CAO Qiwei [Abstract] (79) [HTML 0 KB][PDF 1412 KB] (672)
4 Development Status of China’s Facility Vegetable Industry and Outlook 2023 Vol.1(9):1-6
LI Tianlai [Abstract] (139) [HTML 0 KB][PDF 1559 KB] (637)
5 Current Status of Potato Variety Innovation in China and Suggestions for Development 2023 Vol.0(8):1-5
SHI Mengya,XU Jianfei [Abstract] (69) [HTML 0 KB][PDF 1310 KB] (604)
6 Development Current Status of Domestic Large-scale Terraced Vegetable Greenhouse Factorization 2023 Vol.1(5):13-19
WANG Mingmei1,ZHANG Yuefeng1,2*,LI Shengnan1,HUANG Songbo1,ZHAO Yacong1 [Abstract] (114) [HTML 0 KB][PDF 1926 KB] (579)
7 Current Status of Vegetable Industry in China and Lancang-Mekong Countries and Suggestions for Cooperation and Development under ‘ Belt and Road’ Initiative 2023 Vol.1(7):1-6
LEI Ying,LI Ji,YU Jianfei,CHEN Wei,CHEN Yuehong,CHEN Jie,CHEN Jinfeng [Abstract] (77) [HTML 0 KB][PDF 1263 KB] (561)
8 Current Status of Sweet Corn Industry in China and Countermeasures for its Development 2023 Vol.0(8):14-22
XUE Wanxin,ZHAO Qiuju,QIAN Haizhong [Abstract] (74) [HTML 0 KB][PDF 2306 KB] (505)
9 Research Progress on Tomato Fruits Flavor Substance Composition and Its Influencing Factors 2022 Vol.1(7):23-33
CHENG Guoting,LOU Qianqi,LI Xianfang,SUN Huiru,XU Chengnan,LI Shuang,ZHAO Jirong,QIAO Hongxi,WANG Yanfeng,LIANG Yan [Abstract] (138) [HTML 0 KB][PDF 1424 KB] (744)
10 Research Progress of Image Recognition Technology Based on Depth Learning in Identification of Pest and Disease in Crops in China 2023 Vol.1(3):22-28
WANG Ming,ZHANG Qian [Abstract] (87) [HTML 0 KB][PDF 1356 KB] (481)
11 Review of Potato Market Situation in 2022 and Outlook for 2023 2023 Vol.1(2):7-10
ZHOU Xiangyang1,SHEN Chen1,ZHANG Jing1,CHENG Guodong1,XING Liwei1,LIU Hongyi2,WU Jianzhai1* [Abstract] (235) [HTML 0 KB][PDF 1661 KB] (466)
12 Current Situation,Existing Problems and Suggestions for Intensive Vegetable Seedling Culture Enterprises in Henan Province 2023 Vol.1(6):1-5
LI Shengli,WU Guoxiu [Abstract] (113) [HTML 0 KB][PDF 1547 KB] (442)
13 Vegetable Market Analysis in 2022 and Outlook for 2023 2023 Vol.1(1):1-6
ZHANG Jing,LIU Jifang,ZHOU Xiangyang*,WU Jianzhai,SHEN Chen [Abstract] (216) [HTML 0 KB][PDF 1833 KB] (440)
14 Research Progress on Broccoli Genetic Breeding During ‘The Thirteenth Five-year Plan’ in China 2021 Vol.1(1):33-40
LI Zhansheng,LIU Yumei,HAN Fengqing,FANG Zhiyuan,ZHANG Yangyong,YANG Limei,ZHUANG Mu,LYU Honghao,WANG Yong,JI Jialei [Abstract] (240) [HTML 0 KB][PDF 889 KB] (1518)
15 Studies on Sensory Evaluation and Quality Indicators of Different Eggplant Varieties 2023 Vol.1(7):39-44
HENG Zhou,XIE Bingchun,LI Tao,SUN Baojuan,YOU Qian,LI Zhiliang [Abstract] (128) [HTML 0 KB][PDF 1455 KB] (426)
16 Current Situation of Tomato Industry in China During‘ The Thirteenth Five-year Plan’ Period and Future Prospect 2021 Vol.1(2):13-20
[Abstract] (386) [HTML 0 KB][PDF 2089 KB] (2498)
17 Active Heating Technology and Equipment for Chinese Solar Greenhouse 2023 Vol.1(7):7-19
ZHOU Changji [Abstract] (70) [HTML 0 KB][PDF 15529 KB] (415)
18 Screening Identification and Bio-control Effect of Antagonistic Fungus against Pepper Root Rot 2023 Vol.1(9):69-76
LI Shujiang,ZHANG Yunxia,LIU Yu,ZHOU Chuangchuang,ZHANG Zhiqin,FENG Dao,YANG Youlian,WU Di,ZHANG Xiaoyong [Abstract] (73) [HTML 0 KB][PDF 2393 KB] (399)
19 Theory and Technology for Facility Cultivation of High-quality Tomato 2021 Vol.1(2):30-40
TIAN Yongqiang,GAO Lihong [Abstract] (326) [HTML 0 KB][PDF 2712 KB] (2304)
20 Genetic Analysis of Chinese Pumpkin(Cucurbita moschata Duch.)Strong Femaleness 2023 Vol.1(2):40-44
LI Qian,YANG Jianguo*,WANG Duanhua,WU Shuanghua,WANG Xin [Abstract] (101) [HTML 0 KB][PDF 1788 KB] (394)
21 QTL Mapping Analysis of Cucumber Architecture 2023 Vol.0(8):38-45
GUO Jiangyi,XIN Tongxu,ZHANG Mengzhuo,WANG Shuai,WANG Shenhao,YANG Xueyong [Abstract] (84) [HTML 0 KB][PDF 2071 KB] (389)
22 Research Progress on Comprehensive Preventive and Control Measures for Soil Obstacle in Facility Tomato 2023 Vol.1(2):16-24
CHENG Guoting1,2,WANG Yanfeng1,2*,JIANG Wenting1,2,LIN Jinshui,FENG Xiaodong,CHANG Haifei,QIAO Hongxi3LIANG Yan [Abstract] (139) [HTML 0 KB][PDF 1797 KB] (387)
23 Compatibility Comparison of Different Pumpkin Rootstocks for Watermelon Grafting#br# 2023 Vol.0(8):59-68
LIU Jiyang,XIE Lulu,LIU Yang,LI Fu,TIAN Jianfan,ZHANG Siyuan,GAO Jianchang [Abstract] (67) [HTML 0 KB][PDF 1626 KB] (386)
24 Investigation and Analysis of Fertilization Status of Typical Protected Vegetables in Yinan County 2023 Vol.0(8):103-110
ZHONG Ziwen,SHAO Peng,JING Yongping,XU Jianling,LIU Zhaodong,CAO Xuedong,LI Yan,ZHANG Yingpeng [Abstract] (59) [HTML 0 KB][PDF 1500 KB] (383)
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn